Anunț privind deschiderea

apelurilor de selecție a proiectelor pentru măsura:

M 5/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriul GAL

M 6/6B – Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL

M 7/6B – Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL

 

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor:
1/2017:  M 5/6B: 21.09.2017 – 20.11.2017
1/2017:  M 6/6B: 21.09.2017 – 20.11.2017
1/2017:  M 7/6A: 21.09.2017 – 20.11.2017

 

Data publicării: 21.09.2017

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GAL GIURGIU NORD anunță lansarea, în data de 21.09.2017, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsurile:

 • Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriul;
 • Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL;
 • Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL.

Beneficiari eligibili M 5/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriul GAL: comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale;
 • Furnizorii de servicii sociale;
 • Grupul de Acțiune Locală – în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Beneficiari eligibili M 6/6B – Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL:

 • comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe, etc);
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

Beneficiari eligibili M 7/6B – Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL:

 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare.

 

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Norg acoperă următoarele unități administrativ-teritoriale: 5 comune din județul Giurgiu, respectiv: Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba; 1 comună din județul Ilfov, respectiv: Dragomirești-Vale. Miere Manuka

 

Fondurile disponibile alocate în această sesiune:

 • pentru măsura M 5/6B: 55.555,49 Euro;
 • pentru măsura M 6/6B: 460.989,48 Euro;
 • pentru măsura M 7/6B: 37.036,99 Euro.

 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

 • pentru măsura M 5/6B: 55.555,49 Euro;
 • pentru măsura M 6/6B: 100.000 Euro;
 • pentru măsura M 7/6B: 20.000 Euro

 

Suma totală alocată măsurilor conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de:

 • pentru măsura M 5/6B: 55.555,49 Euro;
 • pentru măsura M 6/6B: 460.989,48 Euro;
 • pentru măsura M 7/6B: 37.036,99 Euro.

 

Data limită de depunere a proiectelor:  20.11.2017, ora 13.00.

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  10:00 – 13:00.

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile M5/6B, M 6/6B și M7/6B postat pe pagina de internet a GAL:  www.galgiugiunord.ro.

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, telefon: 0767.310.894, E-mail: office@galgiurgiunord.ro.

 

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M 5/6B, M 6/6B și M 7/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la punctul de lucru al GAL.

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord

Manager de proiect,

Bălăceanu Gabriel