Notice: WP_Scripts::localize a fost denumit incorect. Parametrul $l10n trebuie să fie un tablou. Pentru a trece date arbitrare în scripturi, folosește în schimb funcția wp_add_inline_script(). Te rog vezi Depanare în WordPress pentru mai multe informații. (Acest mesaj a fost adăugat în versiunea 5.7.0.) in /home/gal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5315

Scurta descriere a Grupului de Actiune Locala Giurgiu Nord:
Teritoriul GAL prezentat sub denumirea GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD este situat pe teritoriul a două județe – Ilfov și Giurgiu având următoarele comune în componență: Dragomirești-Vale (jud. Ilfov), Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba (jud. Giurgiu). Teritoriul GAL este bazat pe principiul continuității și omogenității, conform hărților atașate. Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD este înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor conform Certificatului de înscriere a persoanei juridice făra scop patrimonial nr. 9 din data de 20.03.2015. Sediul asociației a fost stabilit în sat Trestieni, comuna Ulmi, județul Giurgiu.

Asociația GAL GIURGIU NORD a fost înființată ca o organizație de cooperare public-privată pentru atingerea obiectivelor propuse. Potențialul asociației urmează să fie pus în valoare de membrii care au optat să se asocieze, respectiv autorități publice locale, parteneri privați și societatea civilă, pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din parteneriat. Parteneriatul are în componență 22 de membri. Membrii comunităţilor locale pot identifica soluţii inovatoare la problemele existente la nivel local, oferind măsuri cu impact social și economic, în vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul strategiei de dezvoltare locală. Prin intermediul programului LEADER sunt puse la dispoziție fonduri ce pot finanța proiecte în domenii prioritare la nivel local: educaţie, mediul de afaceri, agricultură, sănatate, cultură, servicii sociale, infrastructură etc. Implementarea unor acțiuni integrate prin intermediul axei LEADER va contribui la consolidarea coerenței teritoriale, la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale din teritoriul GAL Giurgiu Nord.

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriul GAL Giurgiu Nord sunt:

  • obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă;
  • favorizarea competitivității agriculturii;
  • asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice.