GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD este un parteneriat public-privat care reunește 22 de parteneri din 6 localități. Teritoriul este situat în două judeţe din sudul României: Giurgiu şi Ilfov.

Regiunea este demarcată de limitele teritoriale ale comunelor Ulmi, Floreşti-Stoeneşti, Săbăreni, Joiţa şi Cosoba din nordul judeţului Giurgiu şi Dragomireşti-Vale din judeţul Ilfov, amplasată în valea dintre două râuri importante: Argeş şi Dâmboviţa.

Din punct de vedere administrativ, cele 6 comune au în componență 18 sate:
Comuna Joița are în componență 2 sate: Bîcu și Joița;
Comuna Săbăreni o singură structură administrativă – satul Săbăreni;
Comuna Cosoba o singură structură administrativă – satul Cosoba;
Comuna Ulmi are în componență 8 sate: Moşteni, Poenari, Icoana, Ulmi, Ghionea, Trestieni, Căşciuoarele, Drăgăneasca;
Comuna Floreşti-Stoeneşti are în componență 3 sate: Floreşti, Stoeneşti şi Palanca;
Comuna Dragomirești-Vale are în componență 3 sate: Dragomirești-Vale, Dragomirești-Deal și Zurbaua.

Teritoriul GAL Giurgu Nord are o suprafață de 173,87 km, este omogen și făra discontinuități din punct de vedere geografic. Ca și suprafață, localitățile din județul Giurgiu acoperă 81,94% din suprafața totală a GAL-ului, iar localitatea din județul Ilfov reprezintă 18,06% din suprafața totală a GAL-ului.
Teritoriul face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia și Regiunea de dezvoltare București-Ilfov. Județul Giurgiu se învecinează la sud cu Republica Bulgaria, la est cu județul Călăraşi, la nord-est cu municipiul Bucureşti, la nord cu județul Dâmbovița, la vest cu județul Teleorman.

Teritoriul GAL Giurgiu Nord se află în proximitatea celui mai dezvoltat oraș din ţară din punct de vedere economic şi social – Bucureşti și Bolintin Vale din județul Giurgiu. Teritoriul este susţinut de o reţea rutieră importantă care îi oferă acces spre cele mai importante zone urbane, mai ales spre Bucureşti. Astfel, acesta este străbătut de șoselele județene DJ601A şi DJ602 prin care se poate ieşi la drumurile de importanţă naţională E81 şi DN7.