0. Coperta SDL_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
0. Introducere_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
1. Cap. 1 Prezentarea teritoriului_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
2. Cap. 2 Componența parteneriatului_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
3. Cap. 3 Analiza SWOT_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
4. Cap. 4 Obiective, priorități și domenii de intervenție – TC – DESCARCA
4. Cap. 4 Obiective, priorități și domenii de intervenție – DESCARCA
5. Cap. 5 Prezentarea măsurilor – TC – DESCARCA
5. Cap. 5 Prezentarea măsurilor – DESCARCA
6. Cap. 6 Descrierea complementarității_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
7. Cap. 7 Descrierea planului de actiune – TC – DESCARCA
7. Cap. 7 Descrierea planului de actiune – DESCARCA
8. Cap. 8 Descrierea procesului de implicare a comunităților locale_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
9. Cap. 9 Organizarea viitorului GAL – TC – DESCARCA
9. Cap. 9 Organizarea viitorului GAL – DESCARCA
10. Cap. 10 Planul de finanțare al strategiei – TC – DESCARCA
10. Cap. 10 Planul de finanțare al strategiei – DESCARCA
11. Cap. 11 Procedura evaluare și selecție – DESCARCA
12. Cap. 12 Descrierea mecanismului de evitare a pos. conf. de interese conf. leg. naț. GAL GR-N – DESCARCA
Anexa 1 Acord de parteneriat + HCL_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
Anexa 2 Fisa de prezentare a teritoriului_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
Anexa 3 Componenta parteneriatului_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
Anexa 4 – Planul de finanțare – TC – DESCARCA
Anexa 4 – Planul de finantare – DESCARCA
Anexa 5.1 Localizare_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
Anexa 5.2 Detalii_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
Anexa 6 Documente justificative privind animarea_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
Anexa 7 Documente justificative ale membrilor parteneriatului_GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
Anexa 8 GAL Giurgiu Nord – DESCARCA