00. Ghidul solicitantului M6_6B – V.04 – august 2019 – DESCARCA
1.1. Anexa 1.1 – Cererea de Finantare M6_6B – componenta A – DESCARCA
1.2. Anexa 1.2 – Cererea de Finantare M6_6B – componenta B – DESCARCA
02 Anexa 2 – Fișa măsurii M6_6B – DESCARCA
03 Anexa 3 – Model studiu de fezabilitate – DESCARCA
04 Anexa 4 – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu – DESCARCA
05 Anexa 5 – Memoriu_Justificativ – DESCARCA
06 Anexa 6 – Procedura de evaluare selectie contestatie – GN – DESCARCA
06.1 Anexe la Procedura de evaluare si selectie – GN – DESCARCA
07 Anexa 7 – Model Contract de Finantare – DESCARCA
08 Anexa 8 – Rezultate finale recensamant populatie 2011 – DESCARCA
09 Anexa 9 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale – DESCARCA
10 Anexa 10 – Lista UAT-urilor cu valorile ID corespunzatoare – DESCARCA
11 Anexa 11 – Model HCL privind implementarea proiectului – DESCARCA
12 Anexa 12 – Declarație de raportare catre GAL Giurgiu Nord – DESCARCA
13 Anexa 13 – Declaratie pe propria raspundere eligibilitate solicitant – DESCARCA
14 Anexa 14 – Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila – DESCARCA
15. Anexa 15 – Fisa conformitate M6.6B GN 2020 – DESCARCA
16 Anexa 16 – Fisa evaluare eligibilitate M6.6B GN 2020 – DESCARCA
17 Anexa 17 – Fisa evaluare criterii selectie M6.6B GN 2020 – DESCARCA
18 Anexa 18 – Fisa teren M6.6B GN 2020 – DESCARCA
19 Anexa 19 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal – DESCARCA