00. Ghid solicitantului M2_2A - GN 2019 - DESCARCA
0,1 Anexa 1 - Cerere de finantare M2_2A - GN 2019 - DESCARCA
0.2 Anexa 2 - Fișa măsurii M2_2A - GN 2019 - DESCARCA
0.3 Anexa 3 - Planul de afaceri M2_2A - GN 2019 - DESCARCA
0.4 Anexa 4 - Model Decizia de finantare - GN 2019 - DESCARCA
0.5 Anexa 5 - Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal-zootehnie - DESCARCA
05.1. Anexa 5.1 - Definitia si principiile de calculare a productiilor standard - DESCARCA
0.6 Anexa 6 - areale STP - GN 2019 - DESCARCA
0.7 Anexa 7 - Ordin nr. 397-2003 - GN 2019 - DESCARCA
0.8 Anexa 8 - ordin_247-2012 - GN 2019 - DESCARCA
0.9 Anexa 9 - Codul bunelor practici agricole - GN 2019 - DESCARCA
09.1. Anexa 9a - Ghid platforme individuale - GN 2019 - DESCARCA
10. Anexa 10 - calculator Cod Bune Practici Agricole - DESCARCA
11.1. Anexa 11a - Calculator - ICPA nota bonitare zootehnie - DESCARCA
11.2. Anexa 11a - Metodologie utilizare Calculator - DESCARCA
12. Anexa 12 - Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ - DESCARCA
13. Anexa 13 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - DESCARCA
13.1. Anexa 13.1 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ - Completare - DESCARCA
14.1. Anexa 14.1 - Lista UAT din zonele normale - DESCARCA
14.2. Anexa 14.2 - Lista UAT din zonele cu constrangeri specifice - DESCARCA
14.3. Anexa 14.3 - Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificative - DESCARCA
15. Anexa 15 - Instructiuni evitare conditii artificiale - DESCARCA
16. Anexa 16 - Declaratie raportare catre GAL Giurgiu Nord - DESCARCA
17. Anexa 17 - Declaratie privind eligibilitatea solicitantului - DESCARCA
18, Anexa 18 - Procedura de evaluare selectie contestatie - GN 2019 - DESCARCA
19. Anexe la Procedura de evaluare si selectie - GN 2019 - DESCARCA
20. Anexa 19 - Fisa Conformitate Metodologie_M2_2A - GN 2019 - DESCARCA
21. Anexa 20 - Fisa eligibilitate Metodologie M2_2A_GN 2019 - DESCARCA
22. Anexa 21 - Fisa evaluare criterii selectie M2_2A_GN 2019 - DESCARCA
23. Anexa 22 - Fisa teren Metodologia de verificare M2_2A_GN 2019 - DESCARCA
24. Anexa 23 - Angajamentul solicitantului privind crearea de locuri de munca - DESCARCA
25. Anexa 24 - Declaratie prelucrare date cu caracter personal - DESCARCA
26. Anexa 25 - Nota AM implementare masuri forfetare - DESCARCA
27. Erata la Fișa de verificare a conformității - măsura M2_2A - 03.06.2019 - DESCARCA
28. Anexa 19 (modificată) - Fisa Conformitate Metodologie_M2_2A - GN 2019 - DESCARCA