Anunț privind deschiderea apelurilor de selecție a proiectelor pentru măsura: M 5/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriul GAL M 6/6B – Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL M 7/6B – Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL