Manager  de Proiect: Gabriel Bălăceanu

Responsabil cu activitățile de monitorizare: Loredana Dincă

Responsabil cu evaluarea conformității și eligibilității proiectelor: Marina Stancu

Responsabil financiar: Dinu Daniel